synthbilde

Alle bilder av / All photos by (used with permission): Kevin Lightner

Synthservice i Norge synth service synthesizer reparasjon

Har du en gammel analog synth som trenger service? På denne siden er det samlet en liten oversikt over hvor du kan få hjelp.


Det er musikeren og teknikeren Terje Winther som eier synthservice.no. Han har lang erfaring med å bygge, reparere og bruke analoge synthesizere, både store modulær-systemer, enkle monofone synther, og mer kompliserte polyfone synther. Etter mer en ti år med service sluttet han med service i 2017 for å konsentrere seg om egen musikk.

Her er generell informasjon og kontakt til andre firmaer som kan reparere synthesizere:

Har du en gammel Moog, ARP, Roland, Oberheim, Korg. eller noen av de andre gode, gamle analogsynthene, så er det fortsatt gode muligheter for å holde synthen ved like. De fleste synthene har elektroniske komponenter det fortsatt er lett å få tak i, men noen bruker spesielle komponenter, og dersom du sliter ut hardware (knapper, brytere, kabinett, skyvepotmetere o.l.) kan dette være vanskelig og/eller dyrt å få tak i. Likevel er det forbausende hva man fortsatt kan finne. Husk at service fort kan koste en del. Mange kjøper en gammel analog synth "billig" og håper at med litt elektronikkspray(!) og småjusteringer kan den bli fin, og blir skuffet når de oppdager at det koster flere tusen kroner å få den fixet. Men fortvil ikke - alle som er listet opp her kan gi deg en tilbakemelding på omfang og omtrendtlig pris når de vet hvilken synth det er og hva som skal gjøres.

Har du en forholdsvis ny synthesizer, vil vi anbefale at du tar kontakt med butikk eller importør, fordi nye synthesizere mest sannsynlig enten forsatt har garanti fra forhandler, bruker spesielle deler som kun importøren har tilgang på, eller er en digital synth som ikke faller inn under begrepet "analog synthesizer".

Locomofon, Oslo
Reparerer analoge synther og kan hjelpe med tips og råd hvis du har en synth som trenger hjelp. Verksted i Oslo.

Roland Scandinavia
Roland finnes fortsatt, og har serviceavdeling i Norge som kan reparere og skaffe både brukermanualer, servicemanualer og enkelte gamle deler.

Yamaha Norge
Har du en gammel Yamahasynth (eller en "nyere" synth á la DX7) så finnes Yamaha fortsatt som firma og kan ta i mot service.

Buchla
Har du en Buchla-synth eller en Buchla-modul som trenger service, kan du kontakte Erik Stormer. Han tar i mot kun ny eller gammel Buchla, ikke andre synther.

Dalens Elektronikk Service as, Hagan (utenfor Oslo)
Selvstendig serviceverksted, som reparerer musikk utstyr/instrumenter.

Synth service i utlandet
Dersom ingen av forslagene på denne siden hjelper deg, finnes det en rekke synth-service folk i utlandet med stor ekspertise og kompetanse.
Se oversikt her: http://www.synfo.nl/pages/synthrepair.html

Mailingliste og mailadresser

Er du interessert i analoge synther og ønsker kontakt med andre, så er det opprettet en mailing-liste for norske analog-synth interesserte på Yahoo:

norsynth - Norsk Analog Synthesizer Gruppe - er åpen for alle som er interessert i analoge synthesizere, enten ferdigbygde eller selvbygde - nye eller gamle synther. Språket er norsk, og gruppen er tenkt for å bygge opp et miljø for analoge synthesizere i Norge.
NorSynth - a group dedicated for analog synth in Norway.

For å bli med sender du en mail til
Subscribe: norsynth-subscribe@yahoogroups.com


Oppdatert 11. desember 2018